Skip to main content

Teknik

BBC Bircher Smart Access använder sig av beprövade tekniker för att uppfylla sina högt ställda krav på säkerhet och tillförlitlighet på bästa sätt. Den tekniska kompetensen omfattar tryckkänsliga och beröringsfria sensorsystem. BBC Bircher Smart Accesss kontaktlösa sensorer bygger på radarteknik samt aktiv och passiv infraröd teknik. Tryckkänsliga säkerhetslister säkrar och övervakar stängningskanter på dörrar och portar, medan säkerhetsmattorna fungerar som elektriska områdesreläer som aktiverar och deaktiverar dörrar och maskiner på ett säkert sätt. Via omkopplaren förs impulsen trådlöst över till styrningen. Hos BBC Bircher Smart Access står säkerhet för människor och maskiner alltid i fokus. Mer information om säkerhetsstandarder och certifikat hittar du på respektive produktsida.

 • Radar

  Gruppe von Bircher Reglomat Radarbewegungsmeldern

  Radarrörelsedetektorer är pålitliga signalgivare som öppnar automatiska dörrar och portar.

  more
 • Infraröd

  De infraröda närvarodetektorerna från BBC Bircher Smart Access mäter och jämför strålar i…

  more
 • Taktil säkring

  BBC Bircher Smart Access tillhandahåller tekniken för taktil säkring på dörr och port.

  more
 • Slingdetektorer

  Smidig öppning av bommar och portar: Detekteringssystem från BBC Bircher Smart Access…

  more
 • Tryckvågsteknik

  Tryckknapp, omkopplare eller markkontaktsensorer används främst på större portar samt på…

  more
 • Signalöverföring

  Övervakning och slitagefri signalöverföring från säkerhetslister till automatiska portar…

  more