Skip to main content

RFGate 3 Trådlöst signalöverföringssystem för säkerhetslister i industriportar

Ständigt mer snabbgående portar i kombination med ett stort säkerhetsbehov ställer höga krav på säkerhetsutrustningen för portar och därmed även på den taktila sensorikens signalöverföring. För att bemästra dessa och garantera en hög säkerhetsnivå lyfter BBC Bircher Smart Access sitt trådlösa signalöverföringssystem till nästa nivå: RFGate 3 med PLd och kategori 3.

RFGate 3 är med kategori 3 självövervakande och gör därigenom anslutning av testingången överflödig. Således möjliggör den en säker portdrift vid varje styrning, även utan testutgång. Genom förskjutningen av säkerhetsfunktionen från styrningen till det trådlösa överföringssystemet uppfyller RFGate 3 den högsta krävda säkerhetsnivån på marknaden och underlättar samtidigt idrifttagandet.

Mer om tekniken

Användning på skjutgrind

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90
info@bircher.com

Kontaktformuläret