Skip to main content
29.10.2019

Fordonssensor för infartsområden utökar sortimentet

Med ProAccess erbjuder BBC Bircher en praktisk lösning för parkeringssystem

BBC Bircher Smart Access, en av de ledande leverantörerna av sensorlösningar för åtkomstsystem, utökar med ProAccess sitt sortiment för övervakning av parkeringssystem och infartsområden. ProAccess är en kombinerad radar- och ultraljudssensor som registrerar små och stora, stillastående eller åkande fordon inom 5,5 meter. Fordonssensorn har utvecklats för närvaroavkänning på bomanläggningar, skjutgrindar och andra parkerings- och infartssystem.

 

Installation över marken innebär fördelar

Tack vara installationen 0,5 meter över mark behövs inga ytarbeten. Därmed ger fordonssensorn stora fördelar vid installation och service. ProAccess lämpar sig även för platser där induktionsslingor är svåra eller omöjliga att installera, t.ex. skadad eller oförseglad vägbana, kullerstenar eller i närheten av dagvattenbrunnar och kanalschakt. Tack vare enkel menystyrning och LED-feedback övertygar ProAccess med hög användarvänlighet. För noggrann avkänning kan känslighet och avkänningsvinkel ställas in på ± 30° i en handvändning. För en avkänningsvinkel på 45° eller 90° levererar BBC Bircher en passande monteringsvinkel som tillbehör.

 

Skapad för utomhusanvändning

Utöver det nödvändiga IP65-skyddet har ProAccess en integrerad enhetsvärmare som sörjer för en stabil drift även när det är kallt ute. Dess höga elektromagnetiska kompatibilitet (EMC) förhindrar oönskade störningar från signaler från andra komponenter.

 

Kan användas på många sätt tack vare extrafunktioner

ProAccess känner av fordon som färdas upp till 20 km/h på ett tillförlitligt sätt. Optikenheten har två driftssätt som möjliggör användning som aktivering och platskontroll i parkeringssystemet. Beroende på kraven som råder på användningsområdet kan en eller flera ProAccess-enheter installeras. Fordonssensorn kan ignorera personer och lära sig objekt som befinner sig permanent i avkänningsområdet. Därmed är ProAccess optimal för övervakning av enkla aktiveringar av skjutgrindar och bommar samt av komplexa parkeringssystem.

 

Hämta broschyren om ProAccess

Mer om ProAccess