Skip to main content
04.01.2023

Åtkomstsystem i maxbelastningstest

ProLoop2 från Bircher Smart Access är en väsentlig del av gränsanläggningarna vid San Ysidro Port of Entry

Med hjälp av ProLoop2 från BBC Bircher Smart Access har systemintegratören GateKeeper Intelligent Security optimerat trafikflödet vid den största gränsövergången mellan USA och Mexiko: Den kundanpassade slingdetektorn säkerställer tillförlitlig öppning och stängning av bommarna när man korsar gränsen med fordon.

 

Långa bilköer rullar genom öknen i dagens stekheta värme eller nattens stjärnklara kyla: Det finns knappast en bättre bild av Mexikos nära ekonomiska band till USA än San Ysidro Port of Entry i södra Kalifornien: Trafiken är den näst största i världen mellan två länder. Den flyter mellan statsgränserna på 34 körfält – över 70 000 fordon om dagen på väg norrut.

 

Säkerhets- och åtkomstsystemen vid gränsövergången installerades och implementerades av Gatekeeper Intelligent Security. Den amerikanska systemintegratören är specialiserad på intelligent inspektion, säkerhet och automatiserad trafikledning. Ett utmärkande drag är förmågan att utföra flera säkerhetsfunktioner så exakt och samtidigt som möjligt. Sedan 2005 har Gatekeeper genomfört fler än 1 500 projekt i över 30 länder, ofta med lösningar från Bircher Smart Access.

 

Läs framgångshistorien »

 

Höga krav på robusthet och effektivitet

 

Robert Rozploch är Senior Vice President of Engineering på Gatekeeper och berättar om utmaningarna i södra Kalifornien: ”I likhet med andra gränsövergångar krävs en tillförlitlig öppning av bommar vid gränspassage, oftast vid intensiv och oupphörlig trafik. Dessutom är temperaturvariationerna i öknen stora, med temperaturskillnader mellan dag och natt på 50 grader och mer.

 

Man installerade Bircher Smart Access standardslingdetektor ProLoop2 vid San Ysidro Port of Entry i versionen med två slingor, två reläutgångar och 2 4V ACDC-ingång. Med hjälp av induktionsslingorna i marken upptäcker systemet alla typer av metallfordon – från cyklar till stora kommersiella fordon. Proloop2 är utformad för att uppfylla de högsta standarderna för tillförlitlighet och driftsäkerhet. Särskild uppmärksamhet ägnades också åt enkel drift och snabb driftsättning.

 

Direktåtkomst via PC för kundspecifika inställningar

 

För att ytterligare öka temperaturmotståndet hos ProLoop2 använder sig ingenjörerna på Bircher Smart Access av särskilt temperaturstabila komponenter och vidareutvecklade systemet därefter. De tillhandahöll en speciell kabel för direktåtkomst via PC. Detta resulterade i en mycket kraftfullare och flexiblare version av ProLoop2 för Gatekeeper, som uppfyllde de höga kraven med god marginal.

 

Den förbättrade Proloop2 är nu en väsentlig del av Gatekeepers instrument vid San Ysidro Port of Entry. Tack vare utökad anslutning och direktåtkomst kan operatören göra alla önskade inställningar direkt på enheten. Samtliga värden kan läsas av direkt och överföras till anslutna system, och det går även att ändra parametrar i realtid om det behövs – till exempel för speciella inställningar per fordonstyp.

 

Framgångsrikt projekt skapar partnerskap

 

”Bircher Smart Access svarade snabbt på våra frågor och framstod som mycket samarbetsvilliga, och de levererade precis vad vi behövde, även när kraven höjdes – det är så vi föreställer oss en bra partner”, sammanfattar Rozploch. Tack vare den goda erfarenheten av Proloop2 i södra Kalifornien har Gatekeeper Intelligent Security beslutat att använda Birchers system i alla andra gränssäkerhetssystem i framtiden.

 

Läs framgångshistorien »